Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ZÁKON O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

2. listopadu 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Jiří Hradský

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL pracuje jako advokátní koncipient. Ve své praxi se věnuje ochraně osobních údajů, esportovému a hernímu právu, obchodním sdělením či on-line platformám. Za své působení v advokátní kanceláři napsal mnoho odborných článku na témata spojené s GDPR a ochranou dat. Společně s JUDr. Romanem Tomkem se podílí na právním poradenství pro společnosti v oblasti produktové legislativy. Zejména se zabývá otázkou označování výrobků, potřebnou dokumentací či posuzováním shody.

Obsah semináře

V roce 2004 byl v České republice přijat zákon 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento zákon se zaměřuje na poskytovatele služeb informační společnosti a na šiřitele obchodních sdělení. Ač je zákon poměrně krátký, povinnosti, které z něj vyplývají, jsou velmi rozsáhlé a mnohdy těžce uchopitelné. Zároveň dne 30. 5. 2020 podalo Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh na novelu tohoto zákona, přičemž do zákona má být promítnuto nové nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb. Právě toto nařízení stanovuje internetovým vyhledávačům a online platformám nové povinnosti, jejichž splnění může být pro poskytovatele platforem náročnější. Správné pochopení zákona tak může být rozhodující pro mnohé podnikatele, kteří provozují webové stránky, či je jejich podnikání s internetem spojeno.

 

 

Úvod do problematiky a zákona


Odpovědnost za sdílený obsah


Šíření obchodních sdělení a SPAM


Nová úprava online platforem (online zprostředkovatelských služeb)

 

 

 

Cíl semináře

Po skončení semináře budou účastníci vědět, jaké hlavní povinnosti se pojí se sdílením obsahu na webových stránkách, v jakých případech je poskytovatel odpovědný a jak je možné odpovědnost omezit. Zároveň budou účastníci seznámeni s oblastí zasílání obchodních sdělení a aktuální rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů. V závěru účastníci získají přehled v oblasti online zprostředkovatelských služeb, která je nově řešena nařízením EU.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro každého, kdo provozuje internetové stránky, fóra, rozesílá obchodní sdělení, či provozuje internetová tržiště. Přínosem tak bude pro vývojáře webu, osoby odpovědné za správu webu, interní právníky ale i advokáty, kteří chtějí svým klientům v této oblasti poradit.