Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PO VELKÉ NOVELE

15. prosince 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Pavel Zuska

Advokát trvale spolupracující s advokátní kanceláři AK Vlasák advokáti, kde již řadu let poskytuje komplexní právní služby klientům a z velké části se zabývá spornou i nespornou agendou zejména v oblasti občanskoprávní a obchodněprávní. V advokátní kanceláři AK Vlasák advokáti vede tým právníků zabývající se mimo jiné korporátním právem.

Obsah semináře

V rámci semináře se seznámíte se změnami, které přináší tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, a s jejich vlivem pro praxi. Zaměříme se zejména na:

 


Změny při zakládání obchodních společností


Změny ve fungování obchodních společností a jejich orgánů


Změny týkající se smluv o výkonu funkce a odměňování členů orgánů


Změny týkající se pravidel vyplácení zisku


Novinky v samotném zákoně o obchodních korporacích i v souvisejících předpisech (např. rejstříkový zákon nebo notářský řád)

 

 

Cíl semináře

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o změnách, které přinese tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, účinná od 1. 1. 2021, a jejich dopadu na fungování obchodních společností v praxi.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro advokáty, podnikové právníky, členy orgánů obchodních společností, zkrátka pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou korporačního práva.