Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář

Bez DPH: 1 627,27 Kč S DPH: 1 790,00 Kč
Autor:

Jemelka, Vetešník

ISBN: 978-80-7400-666-1
Počet stran: 1160
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK53
Datum vydání: 13.9.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na dosavadní jiné správní delikty. Výklad erudovaných autorů umožňuje porozumět sporným ustanovením těchto dvou zákonů, a současně na příkladech ukazuje, jak mají být přestupky v praxi projednávány, a to i s ohledem na dosavadní přístup soudní judikatury a názory odborné veřejnosti.

Klíčová slova

správní delikty, sankční řízení, správní orgány, přestupky, přestupkové řízení
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu