Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Bez DPH: 1 081,82 Kč S DPH: 1 190,00 Kč
Autor:

Lucie Jandová, Petr Vojtek

ISBN: 978-80-7400-765-1
Počet stran: 456
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK73
Datum vydání: 30.10.2019
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nejrozšířenějším povinným pojištěním. Komentář vykládá nejen otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho vzniku a zániku či práv a povinností z něho vyplývajících, ale zejména problematiku občanskoprávní povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem vozidla. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se dotýká širokého okruhu osob (zejména pojistníků, pojištěných a poškozených), přesto se jedná o problematiku vysoce specializovanou (jak z hlediska náhrady újmy, tak z hlediska pojištění).
Druhé vydání komentáře k zákonu č. 168/1999 Sb. zejména reflektuje změny přijaté novou civilní legislativou. Občanský zákoník zasáhl do obou právních oblastí (pojištění i náhrady újmy), právní úprava pojištění byla v mezidobí dotčena i dalšími legislativními změnami.
Tematicky ucelený výklad fungování tohoto pojištění včetně náhrady újmy, na niž se toto pojištění vztahuje, může být přínosem nejen pro odborníky z oblasti pojištění, ale také pro právníky zabývající se problematikou pojištění či náhrady újmy, studenty práv či právní laiky, kteří se s touto problematikou setkávají v rámci svého profesního či soukromého působení.

Klíčová slova

povinné ručení, Česká kancelář pojistitelů, vozidlo, škoda, újma, škodná událost
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy