+420 273 139 219 beck@beck.cz

3. vydání

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání

Komentáře | 992 stran | vydáno 11. 11. 2011
Více Méně
  • 1 880 Kč s DPH 1 709,09 Kč bez DPH

Skladem

Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je... Více

Související tituly

Související tituly

Více o titulu


Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem mladistvých a protiprávními činy dětí mladších patnácti let. Text komentáře je doplněn o novou judikaturu, včetně výběru z judikatury Ústavního soudu. Aktualizovány jsou kromě samotného zákona i odkazy na související právní předpisy a doplněna je i poslední odborná literatura k danému tématu.
Jedná se o nezbytnou pomůcku v praxi advokátů, soudců, státních zástupců, probačních úředníků, policistů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí i všech dalších pracovníků, kteří přicházejí do styku s kriminalitou mládeže. Komentář využijí jistě i pedagogové a studenti právnických a dalších humanitně zaměřených fakult.

Detaily

  • Objednací číslo: EKZ119
  • ISBN: 978-80-7400-350-9
  • Vydání: 3.
  • Datum vydání: 11. 11. 2011
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 992