Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

7. října 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Jan Slanina

Problematikou spotřebitelských úvěrů se zabývá více než 15 let. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy a studiu na Université Libre de Bruxelles získal v Československé obchodní bance, a. s., praktické zkušenosti s problematikou poskytování a marketingu spotřebitelských úvěrů. Jako ředitel vnějších vztahů a compliance ve Společnosti pro informační databáze, a. s. se ve spolupráci se sdružením SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, se zabýval zejména problematikou posuzování úvěruschopnosti. V současné době působí jako poradce v oblasti spotřebitelských úvěrů a osobních údajů.

Obsah semináře

Úvod
Evropská právní úprava
Historie českých právních úprav
Navazující předpisy


Pojem spotřebitelského úvěru a působnost zákona
Pojem spotřebitelského úvěru
Kategorie spotřebitelských úvěrů
Výjimky z působnosti zákona
Zjednodušené režimy


Licencování
Poskytovatelé
Zprostředkovatelé
Důvěryhodnost a odbornost

Informační povinnosti
Reklama
Trvale přístupné informace
Předsmluvní informace


Posouzení úvěruschopnosti
Zákonné požadavky
Judikatura
Důsledky neposouzení úvěruschopnosti
Praktické aspekty
Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele


Smlouva o spotřebitelském úvěru
Požadavky na formu a obsah
Zajištění
Omezení sankcí
Důsledky nesplnění povinností


Úroková sazba a RPSN
Zápůjční úroková sazba
Mechanismy splácení a úročení
Celková částka splatná spotřebitelem
RPSN a její výpočet


Smlouva o zprostředkování úvěru
Podmínky uzavírání
Požadavky na formu a obsah


Smluvní vztah po uzavření smlouvy
Odstoupení od smlouvy
Předčasné splacení
Informační povinnosti
Vymáhání


Činnost státní správy
Státní dohled
Mimosoudní řešení sporů


Přechodná a společná ustanovení

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech, v kontextu evropské právní úpravy a judikatury.  Oproti dřívější právní úpravě se zákon vztahuje i na hypoteční úvěry a obsahuje komplexní úpravu licencování poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen právnické veřejnosti, která se problematikou spotřebitelských úvěrů zabývá v praxi: poskytovatelům, zprostředkovatelům, advokátům, insolvenčním správcům. Rovněž jej doporučujeme všem, kdo se budou připravovat na zkoušky odborné způsobilosti podle zákona o spotřebitelském úvěru