Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Bez DPH: 1 809,09 Kč S DPH: 1 990,00 Kč
Autor:

Furek, Rothanzl, Jirovec

ISBN: 978-80-7400-273-1
Počet stran: 1264
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ169
Datum vydání: 18.1.2016
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k výraznějším změnám v oblasti práva na informace, opak je pravdou. Především v letošním roce došlo k významné novelizaci zákona v souvislosti s transpozicí směrnice 2013/37/EU, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Kromě toho, nebo snad především, zákon za uplynulé čtyři roky velmi významným způsobem dotvořila judikatura správních soudů.
Komentář je určen především povinným subjektům, ale využijí jej i žadatelé o informace. Autoři, kteří pracují ve veřejné správě nebo svůj profesní život ve veřejné správě začínali, se snaží poskytnout pokud možno ucelený výklad zákona s ohledem na praktické problémy, s nimiž se aplikující orgány mohou setkat či již setkaly. Výklad proto vychází z judikatury správních soudů i z dostupné odborné literatury. Součástí komentáře jsou též vzory úkonů povinných subjektů a rozsáhlý citační aparát relevantních soudních rozhodnutí.
Komentář vychází z právního stavu a stavu judikatury k 31. říjnu 2015.

Klíčová slova

svobodný přístup k informacím; informace; povinný subjekt; žadatel; veř. správa
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy