Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

Bez DPH: 2 172,73 Kč S DPH: 2 390,00 Kč
Autor:

Dvořák, Machurek, Novotný, Šebesta a kol.

ISBN: 978-80-7400-651-7
Počet stran: 1320
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK22
Datum vydání: 18.4.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č. 134/2016 Sb., který mj. také nově začleňuje původní zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním. Široký autorský tým tvoří povětšinou právníci z AK MT Legal, s.r.o. Mnozí z autorského týmu byli spoluautory předchozí právní úpravy a podíleli se na konzultační, poradenské, publikační a lektorské činnosti. Taktéž měli možnost se podílet na připomínkách a dotváření textu nové právní úpravy i jeho následném výkladu. Ke zmíněné erudici autorského týmu je třeba uvést, že podrobný komentář, jako jeden z prvních na knižním trhu k nové právní úpravě, předkládá výklad, který autoři považují za aktuální a správný, popřípadě uvádí ke sporným pasážím pro lepší ilustraci i určitou názorovou polemiku. Čtenáři lze doporučit, aby zejména ve sporných příkladech si ověřil aktuální výklad dané otázky.
Předpokladem díla však je, že naplní alespoň částečně očekávání uživatelů, a přispěje tak k dalšímu rozvoji a kultivaci stále se vyvíjejícího a komplikovanějšího právního prostředí.

V rozhovoru, který spoluautor komentáře Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., poskytl v březnu roku 2017 časopisu EPRAVO.CZ, se můžete dočíst mimo jiné následující:„Tím, že je to Velký komentář, tak je velký i rozsahově, (…) takže vlastní výklady k ustanovením jsou skutečně podrobné. V řadě případů mají až podobu jakési právní analýzy. Snažili jsme nezůstat stát před branami výkladových a aplikačních problémů, ale zkusit na tyto problémy vyslovit i nějaký názor, byť na něm nemusí být vždy většinová shoda. Tam, kde řešení problému nebylo možné najít, protože text je skutečně nejasný a bez nějakého autoritativního stanoviska se nedá jednoznačně vyřešit, nabízíme čtenáři alespoň polemiku, případně s nějakým naším doporučením, aby si každý mohl udělat obrázek a třeba sám zvážit řešení.“

Celé interview najdete na našem blogu.

Kolektiv autorů

Darja Kosmáková, Filip Krumbholc, David Mareš, Hana Borošová, Jan Galář, Denisa Guldová, Jakub Jeřábek, Martin Látal, Lenka Lelitovská, Michaela Machálková, Veronika Müller, Libuše Podolová

Klíčová slova

veřejné zakázky – Česko, úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy