Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6. vydání

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Kovařík Zdeněk

ISBN: 978-80-7400-361-5
Počet stran: 544
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK4
Datum vydání: 4.7.2014
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a šeku, jakkoli předpisy zatím směnečným a šekovým právem upravené věcně nebyly. Došlo jen k formálnímu přesunu kolizních ustanovení do jednoho kolizního předpisu, nového zákona o mezinárodním právu soukromém. Přesto jsou však uvedené nové nebo novelizované předpisy rovněž pro oblast směnečného a šekového práva významnější, než by se na první pohled zdálo.
Komentář se doporučuje zejména odborné veřejnosti, ale současně i obchodním pracovníkům bank a firem a podnikatelům.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy