Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákoník práce. Komentář. 2. vydání

Bez DPH: 2 718,18 Kč S DPH: 2 990,00 Kč
Autor:

Bělina, Drápal a kol.

ISBN: 978-80-7400-290-8
Počet stran: 1640
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK18
Datum vydání: 13.2.2015
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Publikace přináší důkladný, systematický a přehledný výklad základních principů, institutů a jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Autoři při zpracování vycházeli z nejnovějších teoretických poznatků a odborné literatury české i zahraniční, zohlednili rovněž aktuální vývoj v judikatuře českých soudů a Evropského soudního dvora.
Od prvního vydání komentáře došlo k zásadním změnám v oblasti soukromého práva, když nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Současně nabyl rovněž účinnosti hlavní změnový zákon přijatý v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, tj. zákon č. 303/2013 Sb. Tento zákon obsahuje mimo jiné i důležitou novelu zákoníku práce právě v návaznosti na nový občanskoprávní kodex.
Druhé přepracované vydání velkého komentáře zákoníku práce proto věnuje mimořádnou pozornost vazbě pracovního práva a nového občanského zákoníku. Současně reaguje na některé další změny, ke kterým došlo v pracovněprávní úpravě od prvního vydání.

Kolektiv autorů

Tomáš Bělina, Věra Bognárová, Jiří Doležílek, Zdeněk Novotný, Jan Pichrt, Mojmír Putna, Eva Rothová, Jaroslav Stádník, Martin Štefko

Klíčová slova

Pracovní právo,pracovní poměr,změny pracovního poměru,výpověď
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy