Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákoník práce. Komentář, 3. vydání

Bez DPH: 2 718,18 Kč S DPH: 2 990,00 Kč
Autor:

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kol.

ISBN: 978-80-7400-759-0
Počet stran: 1536
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK24
Datum vydání: 28.11.2019
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Velký komentář k zákoníku práce ve svém třetím aktualizovaném vydání především reaguje na aktuální vývoj legislativy, a to nejen české, ale i evropské, v mezidobí od druhého vydání. Současně rozebírá i nejaktuálnější judikaturu především českých soudů včetně Ústavního, ale i Evropského soudního dvora. Autoři zohledňují i nejnovější odbornou literaturu. Komentář poskytuje komplexní výklad jednotlivých ustanovení zákoníku práce ve všech nezbytných souvislostech a tam, kde to autoři považují za nutné pro pochopení současné úpravy, včetně historického vývoje. Komentář věnuje značnou pozornost i výkladu jednotlivých ustanovení ve vazbě na občanský zákoník. Čtenář jistě ocení i vysoce aktuální přehled nejen judikatury, a to i evropské, ale i odborné literatury, který je připojen ke každému jednotlivému ustanovení. Zkušený autorský kolektiv je složen ze soudců, akademiků, advokátů i pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí. Komentář je určen především personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, soudcům, odborovým funkcionářům, stejně jako všem z širší odborné veřejnosti, pokud přicházejí do styku s pracovním právem.

Kolektiv autorů

Tomáš Bělina, Věra Bognárová, Jiří Doležílek, Jakub Morávek, Zdeněk Novotný, Jan Pichrt, Mojmír Putna, Eva Rothová, Lubomír Ptáček, Jaroslav Stádník, Martin Štefko

Klíčová slova

zaměstnanec, zaměstnavatel, odbory, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dovolená, pracovní poměr, pracovní cesta
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy