Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zaměstnanci v objektivu kamer. Právní aspekty monitoringu zaměstnanců

Bez DPH: 409,09 Kč S DPH: 450,00 Kč
Autor:

Vidrna, Koudelka

ISBN: 978-80-7400-453-7
Počet stran: 249
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: ABC11
Datum vydání: 28.2.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


V důsledku nejrůznějších společensko-ekonomických vlivů dochází k rostoucímu tlaku na výkonnost zaměstnanců. Kontrola zaměstnanců je přirozeným nástrojem, jak řídit a hodnotit jejich pracovní výkonnost a výsledky.
Novým impulsem pro zintenzivnění kontrolní činnosti zaměstnavatelů nad zaměstnanci je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zaměstnanci nyní mohou být pro svého zaměstnavatele vnitřním trestněprávním rizikem.
Technické prostředky kontroly nabízejí širokou škálu možností sledování: aplikace kamerových systémů, fotopastí, GPS, tvorba audio záznamů, monitoring používání výpočetní techniky (např. e-maily, webové stránky) nebo telefonů (čísla volaných a volajících či samotný obsah hovorů).
Přístup zaměstnavatelů je velmi diferencovaný. Možný střet se zákonem hrozí, pokud je nesprávně chápána přiměřenost takových opatření ve vztahu k deklarovaným důvodům jejich aplikace, není definován účel této aplikace tak, aby byl vůbec způsobilý ji legalizovat, či nejsou splněny stanovené informační povinnosti.
Tato publikace si proto klade za cíl podat všem zaměstnavatelům i zaměstnancům maximálně názornou a srozumitelnou formou všechny potřebné informace a návody, jak předejít protiprávnímu jednání a jak se mu případně také bránit.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy