Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

24. září 2019 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Patrik Koželuha

Je advokát trvale spolupracující s Bříza & Trubač s.r.o., advokátní kancelář, který má rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím souvisejícím s imigrací fyzických osob v souvislosti se zaměstnáním a s podnikáním. Během své praxe poskytuje právní poradenství v oblasti cizineckého práva řadě zahraničních společností, které vstupují na český trh a potřebují zajistit zaměstnání svých zahraničních specialistů v České republice. Stejně tak poskytuje poradenství jednotlivým cizincům, kteří hledají uplatnění na trhu práce v České republice. Ve své právní praxi se dále zaměřuje zejména na právo obchodních společností, pracovní právo, závazkové právo a insolvenční právo.

Obsah semináře

 

Úvodní seznámení se s problematikou a strukturou cizineckého práva


Seznámení se strukturou právních režimů imigrace a zaměstnání


Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska


Zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich: 
- krátkodobý pobyt: krátkodobá víza pro cizince ze třetích zemí (sezonní zaměstnání)
- dlouhodobý pobyt: režim zaměstnání cizince a pobytové tituly
- dlouhodobý pobyt: režim vyslání cizince


Časté praktické problémy při zaměstnávání cizinců


Aktuální novela zákona o pobytu cizinců (mimořádné pracovní vízum, režim pro vědce a studenty)

 

 

 

Cíl semináře

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s aktuální právní úpravou upravující podmínky, za nichž lze zaměstnávat občany jiných států Evropské unie, a především pak cizince ze třetích zemí. Konkrétně se účastníci dozví, jaké jsou aktuální pobytové tituly, které opravňují cizince vykonávat práci v České republice (zaměstnanecká karta, modrá karta a další). Současně bude provedeno jejich srovnání a nastíněn postup zaměstnavatele a cizince v jednotlivých řízeních týkajících se žádostí o jejich udělení.
Pozornost bude věnována rovněž některým postupům ve zvláštních případech (sezónní zaměstnávání, speciální režimy pro vysoce kvalifikované pracovníky) a dále praktickým zkušenostem.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen především všem zaměstnavatelům, kteří mají zájem zaměstnávat cizince, dále pak podnikatelům se zahraničním zázemím, kteří potřebují do České republiky vyslat své specialisty, stejně jako pro firemní právníky, advokáty a širokou veřejnost.