Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Živnostenský zákon. Komentář

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada

ISBN: 978-80-7400-731-6
Počet stran: 456
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ184
Datum vydání: 31.5.2019
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy na našem území od roku 1859 až do současných dnů. Pro čtenáře bude jistě zajímavým zjištěním, jaký dopad tento historický vývoj měl a jak se chtě nechtě promítá i do dnešních dnů. Pro praktické využití publikace v běžné podnikatelské praxi dozajista přispěje i skutečnost, že autorský tým je úzce spjat s výkonem živnostenské správy. Jeho snahou proto bylo v co největší míře eliminovat teoretické poučky a zaměřit se na reálné poznatky z aplikační praxe.

Klíčová slova

živnost, podnikání, živnostenský úřad, živnostenský rejstřík, koncese, živnostenské oprávnění
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy