Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Znalecké právo

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Ševčík, Ladislav Ullrich

ISBN: 978-80-7400-539-8
Počet stran: 376
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP99
Datum vydání: 16.3.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace reaguje svým obsahem na vznik nového společenského fenoménu, kterým je znalecké právo. Zaměřuje se tak nejen na právní úpravu znalecké činnosti obsaženou v zákoně o znalcích a tlumočnících a doprovodných prováděcích předpisech, ale také na vybrané pasáže procesních právních předpisů, které materii znaleckého dokazování upravují do určité míry samostatně. Nedílnou součástí problematiky znaleckého práva je také otázka odpovědnosti za výkon znalecké činnosti, a to ve všech svých možných podobách.
Kniha je doplněna o historický exkurz do legislativní úpravy znalecké činnosti na našem území a také o překlady zahraničních právních úprav regulujících znaleckou činnost v jiných členských státech Evropské unie.
Publikace je určena především znalcům samotným a dále také zájemcům o výkon znalecké činnosti, aplikujícím soudcům, státním zástupcům a advokátů, a v neposlední řadě také zaměstnanců orgánů veřejné moci a studentům právnických fakult.

JUDr. Martin Mikyska, advokát v Malé Skále a znalec pro obor ekonomika, zhodnotil publikaci autorů Petra Ševčíka a Ladislava Ulricha ve své recenzi následujícími slovy: "Nakladatelství C. H. Beck obohatilo trh právnické literatury o monografii na téma znalecké právo. Považuji tento titul za velmi záslužný a přínosný pro čtenáře různých nejen právnických, ale i neprávnických profesí, a to hned z několika důvodů". Celou recenzi si můžete přečíst na našem blogu.

Klíčová slova

Znalecké právo, znalecká činnost, znalecké ústavy
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy