Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

 • Semináře vedené odborníky na dané téma
 • Sleva na vybrané publikace
 • Texty zákonů k předmětu semináře
 • Občerstvení a oběd v podobě tříchodového menu
 • Příjemné prostředí pětihvězdičkového hotelu v centru Prahy
 
 1. GDPR V PRAXI A SEZNÁMENÍ S ePRIVACY - Seminář již naplněn

  Přednášející: JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., Mgr. Zuzana Radičová, Mgr. Bc. David Burian, Mgr. Gabriela Jiráková
  Datum konání: 24. října 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 4 290,08 Kč S DPH: 5 191,00 Kč
 2. ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH. NOVÝ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  Přednášející: JUDr. Bc. Pavel Vetešník
  Datum konání: 26. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
 3. POVINNOSTI OBCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM

  Přednášející: JUDr. Adam Furek
  Datum konání: 30. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
 4. NOVÉ SMĚRY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NA INTERNETU

  Přednášející: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  Datum konání: 2. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: HOTEL PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 5. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Jan Slanina
  Datum konání: 6. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 6. REGISTR SMLUV. POVINNOSTI, RIZIKA A JEJICH ŘEŠENÍ V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Libor Jarmič
  Datum konání: 7. listopadu 2017 (9.00–13.15)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
 7. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY Z PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

  Přednášející: JUDr. Petr Vojtek
  Datum konání: 9. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 8. NÁJEM, PACHT A DALŠÍ ZPŮSOBY PŘENECHÁNÍ VĚCI K UŽÍVÁNÍ JINÉMU

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 13. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 890,08 Kč S DPH: 4 707,00 Kč
 9. PROBLEMATICKÁ MÍSTA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  Přednášející: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
  Datum konání: 14. listopadu 2017 (10.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
 10. PRÁVO MYSLIVOSTI. AKTUÁLNÍ OTÁZKY Z PRAXE

  Přednášející: Ing. Mgr. Bc. Václav Holý, JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D.
  Datum konání: 15. listopadu 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 890,08 Kč S DPH: 4 707,00 Kč
 11. SMLOUVY O PŘEPRAVĚ

  Přednášející: JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL. M
  Datum konání: 21. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 12. ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELŮ I LÉKAŘŮ

  Přednášející: JUDr. Jaroslav Svejkovský
  Datum konání: 22. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 13. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM - Uplatňování zákona v praxi s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře

  Přednášející: JUDr. Adam Furek
  Datum konání: 23. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 14. STAVEBNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE V ROCE 2018

  Přednášející: Mgr. Jana Machačková , Ing. Eva Fialová
  Datum konání: 27. listopadu 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 15. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU DODAVATELE

  Přednášející: JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA, Ph.D.
  Datum konání: 28. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
 16. NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V PODNIKATELSKÉ A PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXI

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 4. prosince 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 890,08 Kč S DPH: 4 707,00 Kč
 17. STAVBY A NEMOVITOSTI V PRAXI A V AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 7. prosince 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč

KONTAKTNÍ OSOBY – DOTAZY

 

Mgr. Livia Romani, manažerka akademie

E-mail: livia.romani@beck.cz
Tel: +420 273 139 217
Mob: +420 734 254 065

Žádost o zaslání katalogu seminářů