C. H. Beck – právnická literatura a ekonomická literaturaC. H. Beck

Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

 

24.5.2021

Recenze: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Rubrika „z odborné literatury“ Bulletinu advokacie č.  5/2021 otiskla recenzi komentáře OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ od vedoucích autorů Miroslava Uřičaře a Vladana Rámiše. Recenze titulu vydaného v prosinci 2020 se ujal prof. Ing....

1.2.2021

Recenze: Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR

Právní rozhledy č. 2/2021 uveřejnily recenzi knihy SOUKROMOPRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ SOUTĚŽNÍHO PRÁVA V ČR z dílny Lucie Mikulíkové. Recenze titulu vydaného v červenci 2020 se ujali Jiří Kindl a Tomáš Pavelka.

21.12.2020

Přejeme vám klidné Vánoce a šťastný a zdravý nový rok!

Vážení zákazníci, kolegové a přátelé, přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Vaše Nakladatelství C. H....

25.11.2020

Recenze: Trestní právo daňové

Bulletin advokacie č. 11/2020 uveřejnil recenzi knihy TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ z dílny autorského tria Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek. Recenze naší říjnové novinky se ujal JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda...

26.10.2020

Recenze: Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Bulletin advokacie č. 10/2020 se ve své rubrice „Z odborné literatury“ tentokrát zaměřil na titul předsedy Vrchního soudu Luboše Dörfla ZNALEC A ZNALECKÝ POSUDEK V CIVILNÍM ŘÍZENÍ. Recenze knihy se ujal JUDr. Martin Mikyska, advokát a soudní...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18