Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

20.11.2019

Rozhovor s vedoucím autorem komentáře k insolvenčnímu zákonu

Nakladatelství C. H. Beck Vám přináší rozhovor s vedoucím autorem nového komentáře k insolvenčnímu zákonu, s Mgr. Petrem Sprinzem, Ph.D., LL.M., rozhodcem a partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS spoluzodpovědným za...

12.11.2019

Slavnostní křest komentáře k insolvenčnímu zákonu

Náš zbrusu nový komentář k insolvenčnímu zákonu byl slavnostně pokřtěn 5. listopadu 2019 na konferenci Restrukturalizační fórum roku 2019. Křest proběhl v prostorách České národní banky za přímé účasti autorského...

9.9.2019

Rozhovor s autory 2. vydání komentáře k autorskému zákonu

Nakladatelství C. H. Beck vám přináší rozhovor s autory nového vydání komentáře k autorskému zákonu, s prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., profesorem občanského...

4.10.2018

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

U příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy NS ČR a předního odborníka v oboru trestního práva, vydalo Nakladatelství C. H. Beck sborník...

17.4.2018

Rozhovor se spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu

Nakladatelství C. H. Beck v březnu tohoto roku vydalo již třetí, doplněné a aktualizované vydání komentáře k insolvenčnímu...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15