Dne 14. 12. 2023 byly udíleny ceny Jaroslava Jirsy. Předávání cen proběhlo během zasedání Vědecké rady na Univerzitě Karlově v Karolinu. Cena Jaroslava Jirsy je udělována nejlepším učebnicím roku v oborech: společenskovědních a humanitních, matematicko-fyzikálních a lékařsko-farmaceutických. Prostřednictvím této ceny Univerzita Karlova dává najevo, jak si váží kvalitní práce autorů i autorských kolektivů.

Máme radost, že v oboru věd společenskovědních a humanitních byla oceněna učebnice profesora Jana Pichrta a kolektivu Pracovní právo, která byla vydána v našem nakladatelství. Kniha je nejen perfektní vysokoškolskou učebnicí, ale dobře slouží i v praxi, díky mnohým praktickým náhledům na řešené pracovněprávní instituty. Obsahuje i judikaturu. Naleznete ji i v aktualizované podobě v digitální podobě na beck-online.cz 

Prof. Pichrt vedl autorský kolektiv se třinácti spoluautory. Jsou to: Miroslav Bělina, Věra Bognárová, Ljubomír Drápal, Kristina Koldinská, Lucie Matějka Řehořová, Jakub Morávek, Jaroslav Stádník, Patrik Stonjek, Věra Štangová, Martin Štefko, Jakub Tomšej, Margerita Vysokajová.

Vlivem pandemie byla cena letos udílena sdruženě za poslední dva roky.

Vznik učebnice byl inspirován britskými učebnicemi a pobytem prof. Pichrta v Británii. Kniha vznikla v době covidové pandemie.

 Jaroslav Jirsa byl dlouholetý ředitel Nakladatelství Karolinum. 

Na našem blogu je uveřejněna učebnice recenze z třetího čísla Bullitenu Advokacie 2022.

Oceněnou knihu Pracovní právo můžete zakoupit na našem eshopu.

Zdroje:

https://cuni.cz/uk-4844.html

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=20585&locale=cz