+420 273 139 219  beck@beck.cz

  • 1 190 Kč s DPH 1 081,82 Kč bez DPH

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo připravit text, který by odrážel soudobé evropské trendy... Více

Související tituly

Související tituly

Více o titulu

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo připravit text, který by odrážel soudobé evropské trendy ve výuce oboru a současně byl ke studentům a čtenářům uživatelsky vstřícný. Každá kapitola obsahuje v úvodu stručný popis očekávaných přínosů jejího nastudování a v závěru základní shrnutí celé materie v bodech. Samotný text každé kapitoly je přehledně členěn a pasáže základního učebního textu jsou doplněny o vložené úryvky z právních předpisů i z relevantní tuzemské a zahraniční judikatury, dále o příklady, citace z literatury, podněty k zamyšlení i nejrůznější tipy, grafy, tabulky a doplňující poznámky autorů. Učebnice tak může být vhodnou pomůckou nejen pro studenty vysokých a odborných škol, ale také pro právní praxi.

Z recenzního posudku JUDr. Jána Matejky, Ph.D., z Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 3/2022:

 „Monografie je co do svého obsahu a rozsahu jedinečným literárním počinem v česko-slovenském jazykovém prostoru. Jde o zdařilé a mimořádně poctivě zpracované dílo, jež může velmi dobře sloužit nejen jako vysokoškolská učebnice, ale také jako inspirace pro budoucí generace právních badatelů i praktikujících právníků v tomto oboru.

 Autoři přinášejí dílo vyzrálé a komplexní, které čtenáři nabízí nejen úplný teoretický výklad celé dotčené sféry, nýbrž současně i mnoho praktických a užitečných náhledů na řešené pracovněprávní instituty, včetně jejich přesahů do oblasti evropského práva a jiných právních odvětví (včetně práva ústavního, občanského i správního).“

 Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: AI27
  • ISBN: 978-80-7400-853-5
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 15. 12. 2021
  • Typ publikace: Učebnice
  • Počet stran: 792

Ke stažení