Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

preorder
C.H. Beck preorder

Více pohledů

Pracovní právo

Běžná cena: 1 190,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 919,55 Kč S DPH: 1 011,50 Kč

Autor:

Jan Pichrt a kol.

ISBN: 978-80-7400-853-5
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI27
Datum vydání: 15.12.2021
Vazba: Vázaná
Dostupnost Připravujeme
Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo připravit text, který by odrážel soudobé evropské trendy ve výuce oboru a současně byl ke studentům a čtenářům uživatelsky vstřícný.
Každá kapitola obsahuje v úvodu stručný popis očekávaných přínosů jejího nastudování a v závěru základní shrnutí celé materie v bodech. Samotný text každé kapitoly je přehledně členěn a pasáže základního učebního textu jsou doplněny o vložené úryvky z právních předpisů i z relevantní tuzemské a zahraniční judikatury, dále o příklady, citace z literatury, podněty k zamyšlení i nejrůznější tipy, grafy, tabulky a doplňující poznámky autorů. Učebnice tak může být vhodnou pomůckou nejen pro studenty vysokých a odborných škol, ale také pro právní praxi.

Kolektiv autorů

Miroslav Bělina, Věra Bognárová, Ljubomír Drápal, Kristina Koldinská, Jakub Morávek, Matějka Řehořová Lucie, Jaroslav Stádník, Patrik Stonjek, Věra Štangová, Martin Štefko, Jakub Tomšej, Margerita Vysokajová
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy