Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Pracovní právo pro praxi

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Kocourek, Tomáš Dobřichovský

ISBN: 978-80-7400-616-6
Počet stran: 332
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP105
Datum vydání: 24.10.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s ohledem na ustálenou judikaturu. Upozorňuje na nejdůležitější základní změny, k nimž došlo v této právní oblasti v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (princip subsidiarity občanského zákoníku včetně limitů jeho přímé aplikace).
Samostatná část publikace je věnovaná řešení specifických otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci (zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy, aj.) a problematice obchodního tajemství a nekalé soutěže.
Publikace je určena především právní praxi. Díky srozumitelnému výkladu může být vhodným pomocníkem nejenom širší veřejnosti zabývající se pracovním právem, ale současně ji ocení i studující na školách s právnickým zaměřením.

Klíčová slova

právní úprava pracovněprávních vztahů, základní zásady, odměňování
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy