Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Matěj Řičánek

ISBN: 978-80-7400-718-7
Počet stran: 176
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI104
Datum vydání: 20.12.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se nevyhýbá ani problematickým bodům právní úpravy a pokouší se na ně nalézt praktické odpovědi. Rozebrány jsou konkrétní příklady obchodněprávních transakcí, v nichž dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Autor se podrobně věnuje i jednotlivým pilířům ochrany nabytých práv zaměstnanců – automatickému přechodu práv a povinností z pracovních a kolektivních smluv, zákazu změny pracovních podmínek (včetně jeho uplatnění v podmínkách České republiky), souhlasu zaměstnanců s přechodem k novému zaměstnavateli, zákazu propouštění z důvodu přechodu, zachování statusu a funkce zástupců zaměstnanců a informační a projednací povinnosti se zástupci zaměstnanců. Stranou pozornosti nezůstávají ani mezinárodní aspekty přeshraničních převodů podniku. Publikace je určena především advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, ale i široké odborné veřejnosti.

Klíčová slova

pracovní právo, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pracovněprávní spory
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy