Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Ondřej Pavelek

ISBN: 978-80-7400-785-9
Počet stran: 136
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI124
Datum vydání: 11.8.2020
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, podle kterého byla výše stanovena na základě podzákonného předpisu pomocí bodů, a v případě náhrady nemajetkové újmy při usmrcení byly zrušeny paušálně stanovené částky, podle kterých měla být určena výše náhrady. Nyní má být náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení určena podle zásad slušnosti. Práce usiluje o kritickou analýzu tohoto konceptu. Předmětem zkoumání tak je úprava náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení v ObčZ v komparativních souvislostech; česká úprava je srovnávána s úpravou v ABGB a BGB, včetně související judikatury.

Klíčová slova

náhrada újmy; náhrada nemajetkové újmy; ochrana osobnosti; zdraví
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy