Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Žďárek, Těšinová, Škárová, Waltr, Púry a kol.

ISBN: 978-80-7400-280-9
Počet stran: 184
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP111
Datum vydání: 5.8.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění.
Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na proběhlou legislativní změnu. Věnuje se též teoretickým východiskům, související hmotněprávní úpravě a také procesním aspektům – uplatnění nároku jak v občanskoprávním, tak případně v trestním (adhezním) řízení.
Kniha je určena nejen advokátům a soudcům, kteří se ve své praxi odškodňování újem na zdraví věnují, ale též soudním znalcům a lékařům, kteří budou podle Metodiky Nejvyššího soudu zpracovávat odborné posudky.

Kolektiv autorů

Milena Kolářová, Karla Kotková, Karel Moses

Klíčová slova

újma na zdraví, odškodňování, bolest, ztížení společenského uplatnění
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy