Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Bez DPH: 4 536,36 Kč S DPH: 4 990,00 Kč
Autor:

Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol.

ISBN: 978-80-7400-747-7
Počet stran: 3352
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: M60
Datum vydání: 29.10.2019
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Nové, aktuální vydání úplného komentáře občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované.
Styl výkladu, provázanost a inovativní grafická podoba dovolily nabídnout plnohodnotný komentář celého předpisu, včetně všech jeho dosavadních novel. Komentář je psán praktickým, stručným a konkrétním stylem. Komentáře se opírají o zevrubnou rešerši relevantních rozhodnutí českých soudů a doktrinálních zdrojů. Odkazují ve velké míře i na použitelnou zahraniční judikaturu a literaturu. Text je přitom pečlivě strukturován a každý odstavec je nadepsán pro čtenářovu rychlou orientaci i přehled a jednotlivé části komentáře jsou propojeny vzájemnými odkazy.
Do autorského kolektivu se zapojilo přes 80 právníků různých profesí; jsou v něm zastoupeni soudci Nejvyššího soudu, krajských a okresních soudů, zástupci advokacie a notářské praxe i akademické sféry.
Právem si již první vydání komentáře zasloužilo ocenění "Autorská cena za nejhodnotnější původní právnickou publikaci".

Kolektiv autorů

Jan Bajer, Jan Balarin, Irena Bartoníčková, Ilona Benešová, Jana Bodečková Bílková, Janka Brezániová, Petr Bříza, Petr Coufalík, Jiří Čermák, Kateřina Čuhelová, Eva Dobrovolná, Tomáš Doležil , Petr Duda, Bohumil Dvořák, Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Dana Enochová, Jana Guričová, Ondřej Hampl, David Havlík, Pavel Horák, Dušan Hrabánek, Pavlína Hubková, Lubomír Janoušek, Michal Janoušek, Anežka Janoušková, Michaela Janoušková, Vladimír Janošek, Klára Jantošová, Petr Janů, Eva Kabelková, Jiří Kindl, David Kittel, Šimon Klein, Ondřej Klička, Jiří Kocourek, Marian Kokeš, Michal Králík, Ondřej Kubát, Jan Lasák, Jan Lokajíček, Andrea Lomozová, Ondřej Mikula, Tereza Mimrová, Vojtěch Mlynář, Martin Muzikář, Petra Myšáková, Radim Neubauer, Hana Nová, Martin Pašek, Tomáš Pavelka, Robert Pavlů, Petra Johanna Pipková, Jakub Porod, Michaela Povolná, Jiří Remeš, Kateřina Ronovská, Hynek Růžička, Michal Ryška, Dušan Sedláček, Martin Slováček, Michaela Smolková, Jiří Spáčil, Zuzana Spáčilová, Stanislav Sviták, Lukáš Svoboda, Helena Svobodová, Josef Šilhán, Olga Šimarková, Jan Šovar, Tomáš Tintěra, Antonín Valuš, Kateřina Vančurová, Ondřej Vondráček, Lukáš Vondřich, Michaela Wenzlová, Jiří Zapletal, Petr Zima, Zoubek Hynek

Klíčová slova

občanské právo, závazky, věcná práva, právnické osoby, právní jednání
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy