+420 733 734 348  beck@beck.cz

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Komentáře | 1520 stran | vydáno 14. 06. 2021
Více Méně
  • 2 790 Kč

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Orientuje se na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Komentuje některé velmi důležité instituty. Pod vedením autorské dvojice Melzer – Tégl... Více

Související tituly

Více o titulu

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Orientuje se na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Komentuje některé velmi důležité instituty. Pod vedením autorské dvojice Melzer – Tégl přináší komentář k pojištění a pojistné smlouvě, komentovány jsou i další významné instituty, jako je společnost a tichá společnost. Velmi detailně a v mnoha ohledech nově jsou rozebrány i závazky z jednostranných právních jednání – veřejný příslib a slib odškodnění. Poprvé v novodobých českých podmínkách se zde odhaluje povaha slibu odškodnění jako tzv. záruky (garance); proto je tomuto komentáři předřazen i obecný výklad o záruce.

Základem při psaní komentáře bylo provedení důkladné rešerše přístupů k řešení konkrétních problémů v judikatuře i literatuře, a to jak domácí, tak i zahraniční (zejm. rakouské, německé, švýcarské a polské). Poté je nabídnuto řešení, které se dle názoru autora jeví pro poměry českého práva nejvhodnější. Text komentáře široce pracuje s poznámkami pod čarou, v nichž je průběžně odkazováno mj. na další literární zdroje, které mohou sloužit jako cenný zdroj poznání.

Zevrubnost a pečlivost zpracování činí z uvedeného díla nejpodrobnější komentář k občanskému zákoníku, který kdy v české civilistice vznikl. Snahou autorů je přiblížit se tak významným dílům, jakými jsou např. Klangův komentář k obecnému zákoníku občanskému v Rakousku, Mnichovský komentář k německému kodexu, popř. Bernský komentář ke švýcarskému občanskému právu.

Detaily

  • Objednací číslo: M66
  • ISBN: 978-80-7400-818-4
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 14. 06. 2021
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 1520