Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Bez DPH: 2 718,18 Kč S DPH: 2 990,00 Kč
Autor:

Hulmák a kol.

ISBN: 978-80-7400-287-8
Počet stran: 2080
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK20
Datum vydání: 10.12.2014
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů.

* Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat.
* Tzv. faktický nájem bytu přináší ochranu nájemci užívajícímu byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu.
* Oproti nájmu pacht předpokládá vlastní přičinění pachtýře, který věc obhospodařuje tak, aby přinášela výnos.
* Činnost léčitelů, masérů a dalších osob, které nespadají pod speciální zákon o zdravotních službách, se bude řídit novou úpravou smlouvy o péči o zdraví.
* Nový institut výměnku umožňuje vlastníku nemovité věci, aby si vymínil zaopatření po zbytek života.
* Významně se rozšiřuje úprava vedlejších ujednání při kupní smlouvě.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy