+420 733 734 348  beck@beck.cz

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Příručky | 128 stran | vydáno 21. 06. 2022
Autor
Více Méně
  • 390 Kč

Skladem

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje problematice řádné specifikace předmětu díla, technických... Více

Související tituly

Více o titulu

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje problematice řádné specifikace předmětu díla, technických norem, zákonné odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost, jednotlivých druhů vad díla a jejich uplatňování vůči zhotoviteli. Samostatná kapitola obsahuje i praktická doporučení ve vztahu k obsahu smluv o dílo s cílem zamezit zbytečným sporům mezi objednateli a zhotoviteli. Při výkladu jednotlivých právních institutů nechybí odkaz na nesčetnou judikaturu, a to i nižších soudů. Zvláštní pozornost je věnována výkladu nových pojmů, které zavedl nový občanský zákoník a v odborné literatuře obvykle zůstávají bez povšimnutí. Jako příklad lze uvést úvahy nad významem slovních spojení „náležitá pozornost“ a „dostatečná péče“ použitých v § 2618 a 2629 ObčZ. Kniha je určena všem účastníkům výstavby, jakož i dalším zájemcům o danou oblast, zejména advokátům, soudcům a akademikům.

Detaily

  • Objednací číslo: PP165
  • ISBN: 978-80-7400-874-0
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 21. 06. 2022
  • Typ publikace: Příručky
  • Počet stran: 128

Ke stažení