Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Smlouva o dílo

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Ivana Štenglová

ISBN: 978-80-7400-717-0
Počet stran: 296
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI110
Datum vydání: 16.11.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe soudkyně. Čtenáři se tak dostává do rukou čtivý a prakticky využitelný zdroj zajímavých informací o právním institutu smlouvy o dílo a jeho relevantních souvislostech.


Z recenzního posudku Mgr. Terezy Mališové, interní doktorandky na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 7-8/2019:


(…) v průběhu celé publikace je zřejmé, že autorka čerpá ze své praxe, a často tak nepoukazuje pouze na úpravu uvedenou v občanském zákoníku, ale hojně poukazuje také na úpravu smlouvy o dílo, která byla v obchodním zákoníku.


(…) autorka vybírá ke každé dílčí otázce věnované smlouvě o dílo vždy určitý počet rozhodnutí NS, která jsou určitým způsobem zásadní. Čtenář jistě ocení, že jednotlivá rozhodnutí jsou zkrácena tak, že je zde vždy v úvodu vymezena právní věta a následuje odůvodnění rozhodnutí, které je však zkráceno na minimum, aby čtenář nebyl zbytečně zahlcen informacemi, které nebyly pro rozhodnutí nejdůležitější, ale zároveň aby vyplynulo, proč NS rozhodl tak, jak rozhodl.


(…) publikace přináší velice zdařilé přiblížení smlouvy o dílo. Informace jsou čtenářům podávány přehledně, jasně a stručně, bez zbytečného uhýbání k obecným informacím. Velmi dobré jsou skutečně časté citace jednotlivých rozdílných názorů na dílčí problémy, přičemž autorka se vždy vyjadřuje k tomu, se kterým z uvedených názorů sympatizuje a proč.


Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Klíčová slova

smlouva o dílo
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy