Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Autorské právo v architektuře

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Pavla Sýkorová

ISBN: 978-80-7400-705-7
Počet stran: 458
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP126
Datum vydání: 24.7.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře. Kniha mimo jiné objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má autor práva k tomuto dílu. Velkým tématem je také uzavírání licenčních, případně inominátních smluv. Stěžejní část je věnována jak soukromoprávním (vyplývajícím z autorského zákona a občanského zákoníku), tak veřejnoprávním prostředkům ochrany architektonického díla. Text doprovázejí praktické příklady a rozsáhlá judikatura, včetně té zahraniční.


Z recenzního posudku JUDr. Petra Prchala, Ph.D., odborného asistenta na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci a advokáta ve Žďáru nad Sázavou, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 12/2018:


Jde (…) o první práci, která skutečně uceleně analyzuje problematiku pojetí a ochrany autorského díla v České republice a v zahraničí, a to jak v kontextu hmotněprávní, tak procesní úpravy.


Publikace je ústrojně členěna na vzájemně se doplňující kapitoly, kterých je devatenáct. První pohled je věnován lidskoprávní ochraně, vymezení autorství a architektonického díla, a to jak v pojetí českého právního řádu, tak i vybraných řádů zahraničních. Následující kapitoly pak autorka věnovala právním prostředkům ochrany architektonického díla, a to včetně nekalé soutěže k architektonickému dílu, či ochranným známkám k dílům z oblasti architektury.


Ke cti autorky slouží, že odborně směřuje rovnou k podstatě věci, bez obecných popisů. (…) Pro běžného českého čtenáře, který do hloubky nestuduje zahraniční právo ani jeho intelektuální a soudní kontext, se jedná o podnětné a srozumitelně podané pojednání, včetně přiblížení cizí judikatury.


Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Klíčová slova

architektura, architektonické dílo, autorské právo, autorský zákon, autorství, dílo
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy