+420 733 734 348  beck@beck.cz

Autorské právo v architektuře

Příručky | 458 stran | vydáno 20. 07. 2018
Více Méně
  • 690 Kč

Skladem

Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře. Kniha mimo jiné objasňuje, co... Více

Související tituly

Více o titulu

Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře. Kniha mimo jiné objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má autor práva k tomuto dílu. Velkým tématem je také uzavírání licenčních, případně inominátních smluv. Stěžejní část je věnována jak soukromoprávním (vyplývajícím z autorského zákona a občanského zákoníku), tak veřejnoprávním prostředkům ochrany architektonického díla. Text doprovázejí praktické příklady a rozsáhlá judikatura, včetně té zahraniční.

Z recenzního posudku JUDr. Petra Prchala, Ph.D., odborného asistenta na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci a advokáta ve Žďáru nad Sázavou, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 12/2018:

Jde (…) o první práci, která skutečně uceleně analyzuje problematiku pojetí a ochrany autorského díla v České republice a v zahraničí, a to jak v kontextu hmotněprávní, tak procesní úpravy.

Publikace je ústrojně členěna na vzájemně se doplňující kapitoly, kterých je devatenáct. První pohled je věnován lidskoprávní ochraně, vymezení autorství a architektonického díla, a to jak v pojetí českého právního řádu, tak i vybraných řádů zahraničních. Následující kapitoly pak autorka věnovala právním prostředkům ochrany architektonického díla, a to včetně nekalé soutěže k architektonickému dílu, či ochranným známkám k dílům z oblasti architektury.

Ke cti autorky slouží, že odborně směřuje rovnou k podstatě věci, bez obecných popisů. (…) Pro běžného českého čtenáře, který do hloubky nestuduje zahraniční právo ani jeho intelektuální a soudní kontext, se jedná o podnětné a srozumitelně podané pojednání, včetně přiblížení cizí judikatury.

Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: PP126
  • ISBN: 978-80-7400-705-7
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 20. 07. 2018
  • Typ publikace: Příručky
  • Počet stran: 458

Ke stažení