+420 733 734 348  beck@beck.cz

Tvorba autora: Jan Štandera, jr.

Zobrazovat po 10 20 30 40
  • Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář . § 2586-2635
    S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak...

    590,00 Kč

    Koupit
    S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak...