Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Bytové družstevnictví

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Tomáš Dvořák

ISBN: 978-80-7400-643-2
Počet stran: 312
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI94
Datum vydání: 1.2.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje.
Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak právní úpravu bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích, jednak právní úpravu povinných a dobrovolných převodů družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů v někdejších stavebních a lidových bytových družstvech, jež po rekodifikaci českého soukromého práva doznaly významných změn. Opomenuta není ani problematika vypořádání právních vztahů k pozemkům užívaných bytovými družstvy a problematika správy některých domů ve spoluvlastnictví někdejších stavebních a lidových bytových družstev.

Kniha je určena primárně studentům právnických fakult, jimž nepochybně poslouží jako učebnice, sekundárně pak všem právníkům i neprávníkům, kteří se problematikou bytového družstevnictví zabývají.

Klíčová slova

bytové družstvo, byt, správa domů, členský vklad
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy