+420 733 734 348  beck@beck.cz

Vlastnictví bytů – kondominium

Monografie | 144 stran | vydáno 02. 10. 2017
Autor
Více Méně
  • 290 Kč

Skladem

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá dle Sčítání lidu, domů a bytů (2011) téměř 4,8... Více

Související tituly

Více o titulu

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá dle Sčítání lidu, domů a bytů (2011) téměř 4,8 milionu bytů. Z toho se téměř dva miliony bytů nachází ve formě tzv. jednotek, vymezených dle zrušeného bytového zákona, resp. účinného občanského zákoníku. Už sama skutečnost, že byty v podobě jednotek tvoří 42 % všech bytů v České republice, vytváří z problematiky vlastnictví bytů zásadní (nejen) právní téma.

Publikace odpovídá na otázky vývoje vlastnictví bytů, definuje pojem kondominium, shrnuje vztah vlastnictví bytů a superficiální zásady. Autor se věnuje i dvojkolejnosti jednotek, která vzešla z chtěné absence transformačního ustanovení nového občanského zákoníku, jakož i problematice vzniku bytového spoluvlastnictví v rámci práva stavby. Práce představuje vhled i do zahraničních právních řádů upravujících vlastnictví bytů (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Francie, ale i země mimoevropské). Jako jediná recentní publikace na českém trhu se dotýká také privatizaci bytového fondu. Pozornost je věnována i přechodným ustanovením zákoníku.

Vlastnictví bytů představuje celospolečenské téma, které je markantně ovlivňováno i mimoprávními aspekty. Proto se autor věnuje i jejich analýze a zodpovězení míry jejich ingerence na výslednou podobu právní úpravy. Předkládaná publikace sice není komentářem k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku či zrušeného zákona o vlastnictví bytů, ale její komparativní rámec může zaujmout všechny, kteří se věnují právu nemovitostí.

Z recenzního posudku JUDr. et Mgr. Pavly Sýkorové, doktorandky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 12/2017:

 

Autorovy závěry jsou původní a jeho návrhy řešení originální. V knize převažuje metoda komparace, analýzy a syntézy. Přínosem knihy je skutečnost, že autor popisuje vlastnictví bytů prizmatem nikoli jen právního pohledu, nýbrž si všímá i interdisciplinárních konotací a snaží se najít míru ingerence těchto jevů na výslednou podobu právní úpravy. Jako další přínos je potřeba vyzdvihnout rozbor problematiky osobního vlastnictví k bytu ve smyslu zák. č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, a dále perfektní vysvětlení privatizace bytového fondu. Knihu je proto určitě třeba doporučit všem čtenářům, kteří mají o problematiku vlastnictví bytů hlubší zájem, a to i z historickoprávního hlediska.

 

 Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: EPI97
  • ISBN: 978-80-7400-665-4
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 02. 10. 2017
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 144

Ke stažení