Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Péče o jmění nezletilého dítěte

Bez DPH: 809,09 Kč S DPH: 890,00 Kč
Autor:

Jindřich Psutka

ISBN: 978-80-7400-829-0
Počet stran: 496
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP173
Datum vydání: 1.10.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i do majetkového postavení nezletilých dětí.
Publikace se zaměřuje na bližší vymezení péče o jmění nezletilého, tedy nesvéprávného dítěte. V rámci výkladu se klade důraz na rodičovskou péči o jmění, která tvoří součást rodičovské odpovědnosti. Stranou pozornosti nezůstává ani péče o jmění nezletilého dítěte jinými osobami.
Praktické pojetí publikace je vhodným zdrojem informací o právní úpravě nejen pro soudce, advokáty a pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale též pro studenty právnických fakult.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy