Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Rozvod manželství

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Kateřina Mencnerová

ISBN: 978-80-7400-796-5
Počet stran: 136
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI129
Datum vydání: 4.11.2020
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které musí manželé podstoupit, a pomáhá řešit otázky, s nimiž se v souvislosti s rozvodem manželství setkávají. Publikace se zabývá také mimosoudním řešením sporů (mediací) a jeho využitím při rozvodu manželství. Cílem této části publikace je poskytnout manželům co nejkomplexnější souhrn informací tak, aby se mohli bezbolestně rozejít při zohlednění vhodné úpravy poměrů svých nezl. dětí a minimalizace negativních dopadů do jejich budoucího života. Druhá část publikace se zabývá řízením o rozvod manželství, které podrobuje komplexní právní analýze určené zejména pro odbornou veřejnost. Publikace se zabývá historickým vývojem právní úpravy řízení o rozvod manželství, jeho procesní povahou a právní úpravou řízení o rozvod manželství v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Cílem této části publikace je identifikovat problematické otázky jednotlivých ustanovení současné právní úpravy, pokusit se je správně interpretovat a učinit návrhy de lege ferenda.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy