Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

S. Radvanová a kol.

ISBN: 978-80-7400-578-7
Počet stran: 216
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI84
Datum vydání: 8.10.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku. Toto zpětné začlenění rodinného práva do materie základního soukromoprávního kodexu, diskutované odbornou veřejností více než dvě desetiletí, bylo provázeno novelizací celé řady dalších předpisů i přijetím zákonů zcela nových. To vše přineslo do úpravy rodinného práva celou řadu významných změn obsahových i systematických.

Předložená publikace mapuje vybrané změny v úpravě právního postavení dětí. Pozornost je věnována teoretickým i praktickým otázkám nové hmotněprávní i procesní úpravy. Cílem knihy, která vznikla z iniciativy a pod autorským vedením Doc. JUDr. S. Radvanové CSc., není postihnout novou úpravu zcela komplexně. Důraz je kladen na nejvýraznější odlišnosti mezi dřívější a stávající úpravou. Podrobení vybraných aspektů nové úpravy bližší analýze a její případné kritické zhodnocení je vedeno zejména snahou o rozvinutí hlubší odborné diskuze a nad uvedenými tématy.

Klíčová slova

občanské právo, rodinné právo, občanský zákoník, rodina, dítě
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy