Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Střídavá péče

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Milan Trávníček

ISBN: 978-80-7400-596-1
Počet stran: 144
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI81
Datum vydání: 15.10.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se zabývá současnou právní úpravou střídavé péče v občanském zákoníku a shrnuje, k jakým změnám došlo oproti úpravě v zákoně o rodině, přičemž vychází zejména z nejnovější judikatury Ústavního soudu. Hlavní pozornost je věnována předpokladům, za kterých je možné a vhodné nařídit střídavou péči. Vhodnost střídavé péče ovlivňuje řada faktorů, které jsou v publikaci přehledně rozčleněny. Je uvedeno, jak k těmto faktorům přistupuje právní doktrína, psychologové a zejména soudní judikatura. Ve výsledku jsou formulována doporučení, která mohou být vodítkem pro obecné soudy při rozhodování ve věcech střídavé péče, ale mohou být inspirující i pro samotné rodiče a všechny ty, kteří se touto problematikou zabývají. Se střídavou péčí souvisí i některé další otázky či praktické problémy, například stanovování a placení výživného, kterými se publikace také zabývá.

Monografie je určena nejen odborníkům z řad soudců, advokátů či zaměstnancům orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale také rodičům, kteří o střídavé péči uvažují, a všem, kdo si chtějí v dané problematice rozšířit své dosavadní znalosti.

Klíčová slova

práva a povinnosti rodičů, rodičovská odpovědnost, výživné, místo bydliště
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy