+420 733 734 348  beck@beck.cz

  • 2 590 Kč

Skladem

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních správců, jakož i advokátů, a nepomíjí ani specialisty z... Více

Související tituly

Více o titulu

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních správců, jakož i advokátů, a nepomíjí ani specialisty z oblasti ekonomie, ČNB a Ministerstva spravedlnosti ČR. Komentář tak přináší komplexní pohled na problematiku insolvenčního řízení z právního i ekonomického pohledu.
Publikace je psaná s důrazem na maximální praktičnost a přehlednost výkladu. Samozřejmostí je reflexe nejnovější soudní judikatury vyšších soudů. Problémově orientovaný komentář upozorňuje i na některé výkladové problémy, které dosud nejsou soudní praxí řešeny. Publikace zásadně přispívá k orientaci v insolvenčním právu a lze ji doporučit všem, kteří v tomto oboru působí.

Z recenzního posudku JUDr. Františka Kučery, místopředsedy Vrchního soudu v Praze, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 1-2/2020:

Autoři zajímavým způsobem fundovaně zpracovávají nejenom látku „dlouhodobě“ (…) se vyskytující, nýbrž se nevyhýbají ani tématům aktuálním, založeným především nejnovější koncepcí oddlužení, jak ji zakotvuje zejména poslední velká novela insolvenčního zákona účinná od 1. 6. 2019. Je již zde namístě ocenit pružný přístup nakladatelství i autorů samotných, neboť ti do své knihy pojali a v mezích možností též podrobili zkoumání rovněž problematiku závazků vzniklých dlužníkům předtím, než dosáhli osmnácti let věku (…).

(…) byla výhodou početného tvůrčího kolektivu jeho mezioborová pestrost a různorodost. Autorů se sešlo celkem jedenadvacet. Lze mezi nimi nalézt soudce z první linie rozhodovacího procesu (Tomáš Jirmásek) i soudce soudu dovolacího (Hynek Zoubek), jakož i zástupce legislativy, ať již přímo zaměstnance Ministerstva spravedlnosti (Ondřej Zezulka), či zkušenostmi obdařené spolupracovníky v dílčích fázích tvůrčího procesu (vedoucí projektu Petr Sprinz). Nepochybně knize prospěla účast právníků z akademické sféry (…). Za velké plus považuji to, že se autoři nevyhnuli ani pohledu ekonomickému (…).

Zakoupením knihy (…) může (…) odborník jen získat, neboť nejenom že otevírá podnětným způsobem diskusi k ožehavým problémům insolvenční současnosti, nýbrž i na podkladě fundovaných úvah často nabízí varianty jejich řešení.

Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU. Najdete na něm i ROZHOVOR s vedoucím autorem, Mgr. Petrem Sprinzem, Ph.D., LL.M.

Detaily

  • Objednací číslo: EVK9
  • ISBN: 978-80-7400-753-8
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 30. 10. 2019
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 1248