Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Bez DPH: 409,09 Kč S DPH: 450,00 Kč
Autor:

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra

ISBN: 978-80-7400-553-4
Počet stran: 232
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EJ131
Datum vydání: 16.12.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního zákona a používané pojmy. Publikace obsahuje ucelený a srozumitelný přehled soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu s výkladem základních institutů a procesů v insolvenčním zákoně, jako insolvenčního návrhu, návrhu na povolení reorganizace či oddlužení, problematiky přihlašování pohledávek či odporovatelnosti právních jednání. Vybrána jsou ta soudní rozhodnutí, která se týkají i širších vztahů s insolvenčním právem, a to ve vztahu a prolínání insolvenčního a exekučního práva. K rozhodnutím je doplněn komentář, který uvádí odkazy na obdobná rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo rozhodnutí vrchních soudů, ze kterých byly dovozovány příslušné právní závěry.

Klíčová slova

insolvenční zákon, rozhodnutí NS ČR
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy