Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol.

ISBN: 978-80-7400-780-4
Počet stran: 232
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: M63
Datum vydání: 7.5.2020
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, tak i z hlediska ekonomického. Zároveň jde o skupinu složenou především z autorů, kteří působí na jedné straně jako vysokoškolští pedagogové a ve vědecké oblasti, ale zároveň na straně druhé také v insolvenční praxi. Sešli se zde odborníci z nejvýznamnějších českých i nadnárodních právních kanceláří zabývajících se insolvenční problematikou, soudci, ekonomové či odborníci na evropskou problematiku z Ministerstva spravedlnosti. Široký autorský záběr nabízí velkou rozmanitost přístupů k problematice, díky vzájemné provázanosti textů však zároveň vzniklo dílo kompaktní a ucelené. Jednotlivé příspěvky jsou cíleně tematicky zaměřeny na otázky, které budou klíčovými oblastmi diskusí o insolvenčním právu ve dvacátých letech našeho století. To znamená, že texty reflektují silnou novelizační aktivitu roku 2019 a analyzují její dopad na budoucí vývoj, předjímají také směry úvah o dalším vývoji insolvenční legislativy. Velká pozornost je proto věnována nové evropské směrnici o restrukturalizaci a insolvenci a její implementaci do českého právního systému.

Kolektiv autorů

Daniel Hříbal, Dušan Sedláček, Luboš Smrčka, Schönfeldová Dagmar, Lee Louda, Hejný Martin, Žalud Václav, Němečková Jana, Strnad Zdeněk, Vítková Klára, Zezulka Ondřej, Frank Rainer, Eva Kislingerová

Klíčová slova

insolvence, restruktulizace, moratorium, oddlužení, spotřebitel
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy