Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Radek Vojtek

ISBN: 978-80-7400-813-9
Počet stran: 272
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI130
Datum vydání: 24.3.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření.
Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak teoretickými aspekty – počínaje finančněprávní a konče ústavněprávní rovinou – nového způsobu řešení (hrozících) úpadků bank formou rekapitalizace z vnitřních zdrojů prostřednictvím konverze pohledávek za korporací na vlastnický podíl na této korporaci (debt-for-equity-swap), tj. vynucenou restrukturalizací pasiv korporace, takříkajíc fait accompli, v zásadě nikoli na základě smluvního konsensu, tedy bez zapojení valné hromady (akcionářů), vlastníků dluhopisů, věřitelů či jiných zainteresovaných osob (stakeholderů), ale na základě rozhodnutí správního orgánu a mimo úpadkové soudní řízení (bail-in). Tento nový způsob řešení (hrozících) úpadků (typicky) bank (bail-in) je poměřován se stávajícím způsobem jejich řešení poskytnutím veřejné podpory coby rekapitalizací z veřejných zdrojů (bail-out).
Publikace může být užitečnou pomůckou nejen pro advokáty, insolvenční správce či soudce, ale i pro samotné věřitele (vkladatele), majitele akcií či dluhopisů (hrozícím) úpadkem dotčených finančních institucí (především bank) či jiné zainteresované osoby (stakeholdery).

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy