Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Preventivní restrukturalizace. Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol.

ISBN: 978-80-7400-825-2
Počet stran: 272
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: M72
Datum vydání: 14.4.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Preventivní restrukturalizace jako předúpadkový způsob řešení finančních obtíží je nový trend v kontinentálním zákonodárství vyvolaný evropskou směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci z roku 2019. V období dvou let od přijetí směrnice mají členské země lhůtu na to, aby požadavky evropské legislativy vtělily do svých národních systémů.
Publikace Preventivní restrukturalizace: Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů, na jejíž přípravě se sešli významní domácí i mnozí zahraniční odborníci na tuto oblast, má čtyři části.
První část se detailně zabývá některými jednotlivými otázkami implementace směrnice do českého práva. Druhá pak zkoumá zahraniční zkušenosti s tímto procesem, především pak z Německa, Nizozemska, Francie, Velké Británie, Itálie a Polska. Zajímavostí je, že dvě kapitoly v této části knihy jsou publikovány v angličtině. Třetí část se v kontextu existence směrnice zaobírá některými obecnými otázkami sanačních řešení problémů dlužníků tak, jak vykrystalizovaly v posledních letech v České republice. Zde je nutné poznamenat, že jakkoliv evropská směrnice a rámec preventivní restrukturalizace, který přináší, jsou novými podněty v evropském právu, neznamená to samozřejmě, že by se pokusy o sanační předúpadkové řešení problémů podniků nevyskytovaly v minulosti. Jednou z podnětných otázek pak je, proč byl jejich výskyt v českém prostředí sporadický a jaké skutečnosti bránily častějšímu používání těchto mechanismů. Neboť poznání starých problémů může pomoci vyhnout se problémům novým. Čtvrtou část pak tvoří případová studie, která analyzuje jeden z pokusů o nové financování v průběhu sanačního procesu.
Otázka restrukturalizací je neobyčejně rozsáhlá a složitá a představuje mimořádně náročnou oblast na pomezí finanční ekonomiky, podnikové ekonomiky, obchodního, občanského a částečně i insolvenčního práva. V případě velkých korporací může zasahovat do politické oblasti, vhodně nastavené restrukturalizace mohou zase pomoci udržovat míru nezaměstnanosti na nižší úrovni, a ovlivňovat tak sociální a společenský vývoj. Tato kniha neskrývá, že nemá ambici podat komplexní výklad problematiky. Přináší však řadu informací a myšlenek, které spoluurčují aktuální směry uvažování o celé problematice.

Kolektiv autorů

Tomáš Richter, Martin Froněk, Žalud Václav, Dušan Sedláček, Daniel Hříbal, Zezulka Ondřej, Vítková Klára, Luboš Smrčka, Hejný Martin, Christiane Huismans, Mateo Pasculli, Rainer Frank, David Krch, Alexandra Krawczyk, Koen Durlinger, Guillaume Rudelle, Mark Craggs, Lee Louda, Eva Kislingerová, Šárka Buriánková
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy