Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Evropské insolvenční právo

Bez DPH: 500,00 Kč S DPH: 550,00 Kč
Autor:

Tomáš Moravec

ISBN: 978-80-7400-832-0
Počet stran: 284
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP161
Datum vydání: 19.5.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá práva a povinnosti jednotlivých účastníků kolektivních řízeních, která jsou vedena za účelem vypořádání dluhů. V předpisech, které je nutno transponovat, přibližuje harmonizační limity, které jsou stanoveny pro členské státy Evropské unie. Výklad příslušných ustanovení je doplněn i o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Publikace tak řeší mimo jiné problematiku uplatňování pohledávek v insolvenčních řízení, které probíhají v jiném členském státě Evropské unie, než je jejich domicil věřitele, možnosti obrany při napadání neplatnosti právních úkonů ze strany zahraničního insolvenčního správce či oprávnění insolvenčního správce nakládat s majetkem, který se nachází v jiném členském státě Evropské unie.
Publikace je především určena pro odborníky zabývající se insolvenčním právem s evropským prvkem, insolvenční správce, soudce, advokáty, ale taktéž pro věřitele či dlužníky. Uplatnění může najít i u studentů či dalších osob, které se chtějí seznámit s problematikou evropského insolvenčního práva.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy