Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Problematika reprezentace v dědickém právu

Bez DPH: 318,18 Kč S DPH: 350,00 Kč
Autor:

Adam Talanda

ISBN: 978-80-7400-817-7
Počet stran: 168
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI133
Datum vydání: 1.3.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Monografie se zabývá právem reprezentace, tedy jedním z dílčích principů dědického práva, který se uplatňuje především v úpravě zákonné dědické posloupnosti a má dále přesah i do dalších institutů dědického práva a který upravuje podmínky a způsob nastoupení potomků dědice do dědického práva a práva na povinný díl. V monografii je obecně pojednáno o zasazení dědického práva do systému práva, o ústavních aspektech dědického práva a principech dědického práva. Dále je teoreticky vymezeno právo reprezentace a jeho kategorie. Následuje vývoj práva reprezentace a rozbor konkrétních institutů, ve kterých se právo reprezentace v aktuální právní úpravě uplatňuje.
Právo reprezentace a jeho projevy v jednotlivých institutech dědického práva jsou vyloženy komplexně, práce analyzuje aktuální právní úpravu s ohledem na její inspirační zdroje a odchylky od nich, upozorňuje na problémy aktuální úpravy i navrhované novelizace a navrhuje jejich řešení s ohledem na teoretické vymezení práva reprezentace při zohlednění názorů jiných autorů.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy