+420 733 734 348  beck@beck.cz

Případové studie pracovněprávní

Příručky | 488 stran | vydáno 30. 07. 2015
Více Méně
  • 690 Kč

Skladem

Případové studie pracovněprávní jsou zcela výjimečným knižním počinem, jak složením autorů, tak i svým obsahem i stylem. Autorský kolektiv pod vedením renomovaných a zkušených odborníků zahrnuje soudce NS, zkušené advokáty i akademiky. Řešenými případy a formou otázek a odpovědí i podněty k zamyšlení pak autoři mapují celou... Více

Související tituly

Související tituly

Více o titulu

Případové studie pracovněprávní jsou zcela výjimečným knižním počinem, jak složením autorů, tak i svým obsahem i stylem. Autorský kolektiv pod vedením renomovaných a zkušených odborníků zahrnuje soudce NS, zkušené advokáty i akademiky.
Řešenými případy a formou otázek a odpovědí i podněty k zamyšlení pak autoři mapují celou pracovněprávní oblast a k ní se vztahující českou i evropskou judikaturu. Publikace tak obohacuje trh české pracovněprávní literatury o publikaci, která není psána perem žádné ze stran potenciálních sporů, pohledem zaměstnavatele nebo naopak zaměstnance či odboráře.
Sbírka je koncipována tak, aby přinesla užitek skutečně širokému spektru uživatelů, studenty práv počínaje, pokračujíce přes advokátní koncipienty, justiční čekatele, praktikující advokáty, odboráře, zaměstnavatele a zaměstnance, ale konče třeba i těmi, kdo rádi luští „tajenky“ nebo které dráždí náznaky historek ze soudních síní a předsíní.

Z recenzních posudků:

Publikace velmi srozumitelně a čtivě zprostředkovává čtenářům odpovědi na praktické pracovněprávní otázky, a to jak z pohledu právní vědy, tak z pohledu právní praxe. Úplnost pohledu přinášejícího nejnovější poznatky české i evropské právní vědy, ve spojení s judikaturou českých i evropských soudů, staví hodnocenou publikaci vysoko nad dosavadní srovnatelnou českou odbornou literaturu.
JUDr. Roman Fiala, Nejvyšší soud ČR

Úroveň publikace je podle mého názoru rozhodně srovnatelná s nejlepšími publikacemi podobného typu, které byly v minulosti publikovány v zahraničí. … Řešení případů formou otázek a odpovědí je postaveno na vysoce profesním základě, zahrnujícím jak nejnovější vědecké poznatky, tak i judikaturu, a to nejen českých soudů, ale zejména i Evropského soudní dvora. … V publikaci se podařilo zmapovat celou pracovněprávní oblast, kterou v této chvíli pokrývá současná judikatura, jak česká, tak i evropská. Nesporným pozitivem této publikace je, že v ní čtenář nalezne komplexní judikaturu k danému řešenému tématu.
Prof. JUDr. Miroslav Bělina, Právnická fakulta UK

Detaily

  • Objednací číslo: M46
  • ISBN: 978-80-7400-582-4
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 30. 07. 2015
  • Typ publikace: Příručky
  • Počet stran: 488

Ke stažení