Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Případové studie pracovněprávní

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Pichrt, Ljubomír Drápal a kol.

ISBN: 978-80-7400-582-4
Počet stran: 488
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: M46
Datum vydání: 30.7.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Případové studie pracovněprávní jsou zcela výjimečným knižním počinem, jak složením autorů, tak i svým obsahem i stylem. Autorský kolektiv pod vedením renomovaných a zkušených odborníků zahrnuje soudce NS, zkušené advokáty i akademiky.
Řešenými případy a formou otázek a odpovědí i podněty k zamyšlení pak autoři mapují celou pracovněprávní oblast a k ní se vztahující českou i evropskou judikaturu. Publikace tak obohacuje trh české pracovněprávní literatury o publikaci, která není psána perem žádné ze stran potenciálních sporů, pohledem zaměstnavatele nebo naopak zaměstnance či odboráře.
Sbírka je koncipována tak, aby přinesla užitek skutečně širokému spektru uživatelů, studenty práv počínaje, pokračujíce přes advokátní koncipienty, justiční čekatele, praktikující advokáty, odboráře, zaměstnavatele a zaměstnance, ale konče třeba i těmi, kdo rádi luští „tajenky“ nebo které dráždí náznaky historek ze soudních síní a předsíní.

Z recenzních posudků:

Publikace velmi srozumitelně a čtivě zprostředkovává čtenářům odpovědi na praktické pracovněprávní otázky, a to jak z pohledu právní vědy, tak z pohledu právní praxe. Úplnost pohledu přinášejícího nejnovější poznatky české i evropské právní vědy, ve spojení s judikaturou českých i evropských soudů, staví hodnocenou publikaci vysoko nad dosavadní srovnatelnou českou odbornou literaturu.
JUDr. Roman Fiala, Nejvyšší soud ČR

Úroveň publikace je podle mého názoru rozhodně srovnatelná s nejlepšími publikacemi podobného typu, které byly v minulosti publikovány v zahraničí. … Řešení případů formou otázek a odpovědí je postaveno na vysoce profesním základě, zahrnujícím jak nejnovější vědecké poznatky, tak i judikaturu, a to nejen českých soudů, ale zejména i Evropského soudní dvora. … V publikaci se podařilo zmapovat celou pracovněprávní oblast, kterou v této chvíli pokrývá současná judikatura, jak česká, tak i evropská. Nesporným pozitivem této publikace je, že v ní čtenář nalezne komplexní judikaturu k danému řešenému tématu.
Prof. JUDr. Miroslav Bělina, Právnická fakulta UK

Kolektiv autorů

Jiří Doležílek, Jakub Morávek, Zdeněk Novotný, Mojmír Putna, Martin Štefko

Klíčová slova

vznik a zánik pracovněprávního vztahu, práva a povinnosti, překážky v práci
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy