Přinášíme vám rozhovor s JUDr. Jaroslavem Svejkovským – vedoucím autorského kolektivu publikace Právo pro obce. V rozhovoru se dozvíte podrobnosti o využitelnosti a jedinečnosti této knihy, oblastech, které pokrývá i autorech, kteří se na její tvorbě podíleli.

Publikace Právo pro obce vychází v rámci beckovy edice Praktická knihovna. O jaký typ publikace se jedná?

Kniha Právo pro obce je zařazena do edice praktická knihovna s ohledem na adresáty a na rozsah sdělení v této publikaci. Adresáty publikace jsou především starostové či tajemníci obcí, kteří se setkávají s právem při své každodenní činnosti. Publikace je návodem, jak řešit okamžitě nastalý problém, případně jaké otázky položit právníkovi, který by byl požádán o poskytnutí právní služby pro řešení příslušné problematiky. Právě zařazení do praktické knihovny vypovídá o tom, jak má být kniha používána, a to i ve spolupráci s právníky poskytujícími právní služby obcím.

Jedná se o první vydání s takovým rozsahem?

Určitě se v Nakladatelství C.H.Beck jedná o unikátní knihu, která zahrnuje v podstatě všechny oblasti, do kterých se mohou obce dostat při kontaktu s právem. Ať už je to výkon volebního práva a jeho zajištění ze strany obce, svolávání zastupitelstva a jeho jednání, či ostatních orgánů obce přes dnes velmi diskutované stavební právo. Také jsme se v knize zabývali účastí obcí v korporacích, vstupováním obcí do občanskoprávních vztahů, včetně smluv o dílo. Věnovali jsme se též registru smluv, veřejným zakázkám, kybernetické bezpečnosti, přestupkům a odpadovému hospodářství. V knize jsou rozebrány i možnosti a rámec provozování škol na území obcí, pojištění atd. 

Kdo se na publikaci podílel?

Knihu zpracoval autorský kolektiv pod vedením advokáta JUDr. Jaroslava Svejkovského. Většina autorů jsou advokáti s praktickými zkušenostmi s poskytováním právní služby obcím na všech úsecích práva. Advokáti, kteří jsou spoluautory této publikace, jsou zkušenými praktiky, kteří popisovali v knize právě na praktických příkladech aplikaci příslušných ustanovení. Od vedoucího autorského kolektivu přes JUDr. Luboše Průšu (který byl i dlouholetým starostou), i k advokátům JUDr. Vít Svejkovský, JUDr. Martin Ondra, JUDr. Jan Braborec, Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová i JUDr. Kristýna Oberfalcerová. Na sepisu knihy se dále podíleli odborníci ze Sdružení místních samospráv, kteří obcím poskytují právní rozbory na denní bázi pro každodenní činnost. Tito se věnovali pod vedením JUDr. Stanislava Polčáka též komentáři v těch oblastech práva, ve kterých mají zkušenosti. Jsou to Mgr. Dominik Hrubý, Mgr. Jan Bartonička i Mgr. Jindra Tužilová. Spoluautorkou je i Ing. Déla Palíšková, dál i Ing. Gustav Vacek, který je jako pojišťovací makléř expertem na pojišťovnictví.

Co je předností této publikace?

Největší předností je její rozsah a jedinečnost v tom, jakým oborům a z jakého pohledu se věnuje. To bylo naplněno výběrem témat a jejich řazením spolu s výběrem autorského kolektivu. Při psaní publikace docházelo často k debatám ohledně řešení toho či onoho ustanovení, což vede nepochybně i k atraktivitě této knihy, která je praktickou příručkou.

V blízké budoucnosti nás čekají zásadní změny v oblasti práva pro obce. V legislativním procesu i v průběhu psaní knihy bylo několik zákonů. Na ty, které byly např. ve třetím čtení v poslanecké sněmovně jsme se v autorském kolektivu připravili a snažili se je reflektovat i v knize. Na ty, které byly teprve v rámci buď připomínkového řízení nebo avizované tvorby, jsme reagovat nemohli s ohledem na nevyzpytatelnost celého legislativního procesu. Při přípravě druhého vydání, pokud o něj bude zájem, budeme tuto publikaci aktualizovat.

Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu zde