+420 733 734 348  beck@beck.cz

Připravujeme 6. vydání

Notářský řád. Komentář. 6. vydání

Komentáře | 1104 stran
Více Méně
  • 2 190 Kč

Připravujeme

Nakladatelství C. H. Beck nabízí odborné veřejnosti nové vydání komentáře Notářského řádu obsahující komplexní právní úpravu výkonu notářské profese. Zvolenou koncepcí, i rozsahem poskytovaných informací o „notářském právu“ je ojedinělým počinem. Obsahuje všechny předpisy ve vztahu k notářství včetně vnitřních předpisů vydávaných... Více

Související tituly

Více o titulu

Nakladatelství C. H. Beck nabízí odborné veřejnosti nové vydání komentáře Notářského řádu obsahující komplexní právní úpravu výkonu notářské profese. Zvolenou koncepcí, i rozsahem poskytovaných informací o „notářském právu“ je ojedinělým počinem. Obsahuje všechny předpisy ve vztahu k notářství včetně vnitřních předpisů vydávaných Notářskou komorou ČR, a to vše ve znění platném od 1. 1. 2024.

Nové dílo obsahově i autorsky navazuje na předchozí 5. vydání z roku 2018, je doplněno o předpisy o odměňování notářů, o soubor všech nových či novelizovaných vnitřních předpisů Notářské komory ČR a výběr judikatury ve vztahu k notářské praxi. Změny dotýkající se právní úpravy notářství reagují především na proces elektronizace a digitalizace výkonu právních agend, který během posledních let „zasáhl“ právní úpravu notářské praxe, a pronikl jak do zákonné úpravy, tak i do řady vnitřních předpisů.

Problematika právní úpravy notářství a výkonu notářské profese je již od roku 2000 v pravidelných cyklech předmětem publikační činnosti Nakladatelství C. H. Beck. Nově zpracovaný komentář ve svém 6. vydání, je žádaným zdrojem podrobných informací o praktické aplikaci „notářského“ práva i o jeho teoretických základech. Zaplňuje mezeru v nabídce takto zaměřené odborné literatury a své předmětné informace nabízí dané „cílové skupině“ v aktuální podobě.

Detaily

  • Objednací číslo: EKZ227
  • ISBN: 978-80-7400-962-4
  • Vydání: 6.
  • Datum vydání: 26. 07. 2024
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 1104