+420 733 734 348  beck@beck.cz

  • 1 090 Kč

Skladem

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory. Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní obci pramen poznání úpravy postavení... Více

Související tituly

Více o titulu

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory. Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní obci pramen poznání úpravy postavení advokacie, advokátů, obzvláště pak vztahu advokát a klient. Vykládají témata, která jsou kontroverzní. To se týká úvah o přiměřené odměně, o možné reklamě, o nabízení služeb, o poskytnutí informací o podnikání apod.

Autorský kolektiv je sestaven z advokátů, kteří mají zkušenosti z práce v orgánech Komory. Zejména jsou to však advokáti, kteří poskytují právní službu klientům a je jim známo, jak výkon praxe vypadá. Všichni autoři si vytkli za cíl, že budou vykládat předpisy upravující advokacii v tom smyslu, že advokát poskytuje právní službu klientovi, který je tím, koho zejména mají tyto předpisy chránit. Do autorského kolektivu byli přizváni i experti na pojištění, a to jak pro profesní pojištění, tak i pro jiné druhy pojištění. S tím souviselo i zpracování otázky odpovědnosti za škodu. Autoři se snažili, aby kniha nebyla zahalena tajemstvím ve smyslu – „kde začíná problém, končí komentář“, naopak, se známými i méně známými potížemi na poli advokacie se vypořádali s příkladnou erudicí, noblesou i nadhledem.

 Z recenzního posudku JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, emeritního ústavního soudce a advokáta v Praze; celá recenze je k dispozici na našem BLOGU:

 „Kniha je logicky strukturovaná, tematicky pokrývá v podstatě celé, jen zdánlivě rozsahem úzké advokátní právo. Výhodou, která je užitečná i pro neprávnického čtenáře, je srozumitelnost textu, daná zkušeností autorů, kteří v každodenní praxi odpovídají svým klientům na právní otázky. Přitom lze konstatovat, že mnohdy je v několika větách řečeno vše podstatné.

Detaily

  • Objednací číslo: VP7
  • ISBN: 978-80-7400-659-3
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 30. 08. 2017
  • Typ publikace: Příručky
  • Počet stran: 360

Ke stažení