Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Advokátní právo

Bez DPH: 990,91 Kč S DPH: 1 090,00 Kč
Autor:

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol.

ISBN: 978-80-7400-659-3
Počet stran: 360
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: VP7
Datum vydání: 30.8.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu.
Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory.
Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní obci pramen poznání úpravy postavení advokacie, advokátů, obzvláště pak vztahu advokát a klient. Vykládají témata, která jsou kontroverzní. To se týká úvah o přiměřené odměně, o možné reklamě, o nabízení služeb, o poskytnutí informací o podnikání apod.
Autorský kolektiv je sestaven z advokátů, kteří mají zkušenosti z práce v orgánech Komory. Zejména jsou to však advokáti, kteří poskytují právní službu klientům a je jim známo, jak výkon praxe vypadá. Všichni autoři si vytkli za cíl, že budou vykládat předpisy upravující advokacii v tom smyslu, že advokát poskytuje právní službu klientovi, který je tím, koho zejména mají tyto předpisy chránit. Do autorského kolektivu byli přizváni i experti na pojištění, a to jak pro profesní pojištění, tak i pro jiné druhy pojištění. S tím souviselo i zpracování otázky odpovědnosti za škodu.
Autoři se snažili, aby kniha nebyla zahalena tajemstvím ve smyslu – „kde začíná problém, končí komentář“, naopak, se známými i méně známými potížemi na poli advokacie se vypořádali s příkladnou erudicí, noblesou i nadhledem.

Kolektiv autorů

Vladimír Jirousek, Zdeněk Turek, Petr Mrázek, Eva Indruchová, Irena Schejbalová, Radim Miketa, Michaela Střížová, Petra Vrábliková, Petr Čáp, Johan Justoň, Bohuslav Sedlatý, Ladislav Krym, Marcela Marešová, Gustav Vacek

Klíčová slova

advokacie, Česká advokátní komora, etický kodex, profesní nezávislost
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy