Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva

22.3.2016  |  Rozhovor s autorem

Advokát JUDr. Marek Novotný patří mezi přední odborníky na oblast nemovitostí, bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Z pozice vedoucího autorského týmu stál za vznikem komentáře k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Společně s dalšími autory Mgr. Ing. Tomášem Horákem, JUDr. Jaroslavem Oehmem a JUDr. Josefem Holejšovským zhodnotil dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Našemu nakladatelství poskytl zajímavý rozhovor u příležitosti nově vydané publikace.

<< 2 minuty čtení >>

Co Váš komentář k bytovému právu přináší nového?

Komentář vykládá stále poměrně novou občanskoprávní a obchodněprávní úpravu a odpovídá na mnohé otázky jejich aplikace v právní praxi. Cílem bylo zejména upřesnit a prohloubit předchozí výklad dotčených občanskoprávních ustanovení, provedený v dílu III Beckova komentáře k občanskému zákoníku z roku 2013 (ještě před účinností zákona), a to v souladu s dalšími předpisy i aktualizací právních názorů. Obchodněprávní část práce se pak snaží stručně shrnout to nejdůležitější z bytového družstva, reagovat na právní názory dosud zveřejněné a řešit aktuální témata.

Čím je pro Vás nové bytové právo výjimečné?

Nepochybně svým extrémně širokým záběrem, ale také zásadním významem jak pro celou populaci, tak i pro realitní trh a všechny s ním spojené ekonomické aktivity. Nová právní úprava navíc dává právníkům další tvůrčí možnosti, což je ovšem na druhou stranu výzva se značnými nároky. Snažili jsme se ve výkladu klást důraz na dispozitivní princip jako zásadní princip civilního práva. Jsme přesvědčeni, že je třeba trvat na autonomii vůle spoluvlastníků a členů bytových korporací, pokud tomu nic zásadního nebrání. Výklad právní regulace by měl být kogentní jen tam, kde je to skutečně nezbytné.

Jak byste zhodnotil práci na knize?

Byli jsme si zejména vědomi potřeby výkladu některých nejasných právních vztahů. Právní praxe je v tomto směru bohatá, diskuse se vedou o řadu otázek, například v oblasti stanov společenství vlastníků a jejich změn, správy domu, členství v družstvu, družstevního nájmu, obsahu a změn stanov bytových družstev. Z praxe je nám dobře známo, o jak významnou agendu se jedná. Vždy jsme se snažili za paragrafy vidět skutečné vlastníky a členy bytových korporací s jejich potřebami. Snad se podaří dostát nárokům čtenářů a můžeme doufat, že jejich podněty budeme moci využít i v dalších vydáních. Je vhodné také touto cestou poděkovat desítkám právníků, které jsme obtěžovali svými dotazy, připomínkami i názory.

C. H. Beck