Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Ekonomický přístup k právu

7.12.2015  |  Rozhovor s autorem

Publikace Ekonomický přístup k právu představuje ekonomickou analýzu práva jako interdisciplinární a kontextuální přístup k právu, který může tuzemské právní teorii a praxi mnohé nabídnout. Autoři čtenáře seznamují se základními pojmy, instituty a proudy moderního Law & Economics a dále nabízejí některé příklady aplikace ekonomické analýzy práva na konkrétní témata českého a evropského práva. Kniha vyšla v srpnu 2015 a my Vám dnes přinášíme krátký rozhovor s jejími autory, Janem Broulíkem a Janem Bartoškem.

<< 1 minuta čtení >>

Co Vaše kniha přináší do českého právního prostředí?

Ekonomický přístup k právu se zabývá využitelností ekonomie v kontextu práva. Spojení těchto dvou oblastí je u nás zatím spíše v plenkách, což se projevuje i v tom, že neexistují téměř žádné české texty, které by se tímto zabývaly. Kniha nicméně nepapouškuje zahraniční učebnice ekonomické analýzy práva. Rozhodli jsme se raději nabídnout hlubší rozbor toho, jak spolu právo a ekonomie souvisí.

Čím vás téma, které propojuje právo a ekonomii, zaujalo?

Ekonomický pohled na právo se soustředí na společenské účinky práva. Umožňuje tak propojit abstraktní svět právních norem a doktrín s reálným světem lidí, kteří se musí v každodenním životě právem řídit. Fascinující je také samotné propojení dvou různých akademických disciplín se všemi výhodami i problémy, které interdisciplinarita přináší.

Jak se Vám na knize pracovalo?

Kniha pro nás byla novou výzvou a oba nás obohatila o mnoho zkušeností i poznatků. I přes střídmý rozsah publikace nám práce na ní zabrala mnoho měsíců. To vyplývá z nepřeberného množství převážně zahraničních zdrojů, které jsme v rámci její přípravy zpracovali. Svou roli možná hraje i skutečnost, že se jedná o naši prvotinu.

C. H. Beck